THAM QUAN HỌC TẬP MÔ HÌNH SẢN XUẤT LÚA LAI, LÚA THUẦN THUỘC DỰ ÁN “SẢN XUẤT GIỐNG CÙNG NGƯỜI PHỤ NỮ VÙNG CAO”

         Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND, ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện các đề xuất hợp tác thuộc dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và du lịch tại tỉnh Lào Cai”. Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai tổ chức cho 34 hộ nông dân tiêu biểu sản xuất lúa giống tại 4 xã Võ Lao (huyện Văn Bàn); xã Bản Qua, xã Mường Vi (huyện Bát Xát); xã Cốc San (Thành Phố Lào Cai) đi tham quan mô hình sản xuất lúa giống tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Quỳ Chử, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Công ty Cổ phần giống cây trồng Nam Định, tỉnh Nam Định.

Bà con chụp ảnh lưu niệm cùng Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Quỳ Chử

          Với mục đích nâng cao nhận thức, dần thay đổi tập quán canh tác trong sản xuất giống lúa của các hộ dân tham gia dự án. Đồng thời học hỏi những tiến bộ canh tác mới, cải tiến và áp dụng trên đồng ruộng trong vụ sản xuất mới phù hợp với từng địa phương. Chuyến công tác giúp bà con trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai và lợi thế trong sản xuất các giống lúa đặc sản của các địa phương vùng cao. Bên cạnh đó các hộ dân của dự án mong muốn cùng với các Công ty, đơn vị tiếp tục hợp tác với Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai để đẩy mạnh sản xuất các giống lúa phục vụ nhu cầu của nhân dân.

             

  Thăm xưởng chế biến tại Công ty cổ phần giống cây trồng Nam Định

          Trong thời gian tham quan, học tập bà con được các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất như tập trung đất đai, áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp từ khâu làm đất, cầy bừa, cấy, phun thuốc…cho đến khi thu hoạch, chế biến. Hoạt động đi tham quan được thực hiện từ nguồn kinh phí của dự án Greats, bà con nông dân vui mừng phấn khởi, được giao lưu học tập kinh nghiệm trong sản xuất giống lúa, được tiếp cận và học hỏi những kiến thức khoa học mới của các đơn vị sản xuất giống lúa đang áp dụng. Từ kết quả thu được của chuyến tham quan là động lực để bà con mạnh dạn cải tiến phương thức canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật phấn đấu sản xuất vượt mức đề ra.

                                                                                                                                          Th.S Hà Thúy Hằng

 Trung tâm Giống Nông nghiệp