Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW

Thực hiện theo Kế hoạch 116-KH/TU ngày 13/4/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sáng ngày 15/4/2022, Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ chính trị đến toàn thể Đảng viên, viên chức, người lao động Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai bằng hình thức học tập trực tuyến, bắt sóng của Đài truyền hình tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh buổi học tập Nghị quyết tại hội trường nhà đa năng Trung tâm Giống

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ Đảng viên, viên chức, người lao động của Trung tâm Giống đối với Nghị quyết 11-NQ/TW. Do Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai có các đơn vị trực thuộc ở các địa bàn huyện khác nhau, nên Chi bộ đã chỉ đạo các trại cũng tiến hành học tập trực tuyến và báo cáo kết quả bằng hình ảnh cũng như bài thu hoạch về Ban Chi ủy.

Nghị quyết số 11-NQ/TW mang tầm chiến lược và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ nói chung cũng như của tỉnh Lào Cai nói riêng. Theo tinh thần của Nghị Quyết 11-NQ/TW, đồng chí Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã có bài phát biểu thảo luận tại điểm cầu Trung ương, báo cáo các hoạt động của tỉnh Lào Cai trong thời gian vừa qua đã chủ động xây dựng các Nghị quyết, Đề án, Quy hoạch phát triển từng ngành, lĩnh vực trong đó xác định những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: điều chỉnh hợp lý chiến lược các ngành, lĩnh vực kinh tế; ưu tiên nguồn lực cho phát triển xanh gắn với Chiến lược quốc gia về tăng trường xanh; xây dựng Lào Cai thành một trong những trung tâm Logistic quan trọng của cả nước; xây dựng Lào Cai trở thành hạt nhân du lịch của vùng và cả nước; phát triển chế biến sâu ngành công nghiệp khai khoáng, bảo đảm cung cấp ổn định nguyên liệu cho chuỗi sản xuất công nghiệp trong nước; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, phát triển kinh tế gắn với vai trò “phên dậu” quốc gia.

Đối với tỉnh Lào Cai, Nghị quyết 11-NQ/TW đã mở đường cho chính sách giúp thu hút nguồn lực để phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Đồng thời Nghị quyết số 11-NQ/TW là cơ sở, điều kiện, động lực quan trọng để tỉnh Lào Cai hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ có tính đột phá nhằm đưa “Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam – Trung Quốc” theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 11-NQ/TW.

 

PHÒNG HC-TH

Đào Thị Hồng Toan