Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai, Tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cây trồng theo quy định của Luật trồng trọt

        Giống cây trồng là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp, có vai trò quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Nhằm thực hiện tốt công tác nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống cây trồng theo quy định tại Luật trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai luôn nghiêm túc, chú trọng trong công tác quản lý sản xuất, cung ứng và chất lượng giống cây trồng do Trung tâm sản xuất.

       Đối với giống lúa, hiện nay Trung tâm đang sản xuất và cung ứng trên thị trường chủ yếu là bộ giống lúa lai LC25, LC212, LC270, LC18 do Trung tâm nghiên cứu, chọn tạo và đã được Cục trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng; giống lúa thuần đặc sản, bản địa chất lượng cao Séng cù. Hạt giống lúa sản xuất và cung ứng trên thị trường đều được Trung tâm quản lý chất lượng một cách nghiêm ngặt, từ ngoài đồng ruộng sản xuất phải được kiểm định theo các chu kỳ của cây lúa đạt theo TCVN 8550:2018, khi thu hoạch hạt giống phải được kiểm nghiệm chất lượng trong phòng với các chỉ tiêu độ sạch, hạt khác giống, độ ẩm, tỷ lệ nảy mầm… cho kết quả phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-51:2011/BNNPTNT bởi Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia mới được đóng gói và cung ứng trên thị trường.

Hình ảnh 1: Giống lúa của Trung tâm Giống NN tỉnh Lào Cai trồng ngoài đồng ruộng

       Đối với giống cây ăn quả, Trung tâm đang sản xuất và cung ứng trên thị trường chủ yếu những giống cây như lê VH6, lê XT77, đào XP21, đào Đ2, hồng giòn Jiro do Trung tâm nghiên cứu và tuyển chọn. Riêng giống lê VH6 đã được Cục trồng trọt công nhận chính thức là giống cây trồng mới, các giống còn lại được ra Thông báo tiếp nhận hồ sơ tự công bố lưu hành giống cây trồng và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cục trồng trọt theo quy định; giống cây ăn quả đặc sản, bản địa như mận Tam Hoa, mận Tả Van. Nguồn cây giống đều được lấy mắt ghép từ những cây, vườn cây tuyển chọn có chất lượng ưu tú đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai cấp Quyết định công nhận là cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng và đạt tiêu chuẩn cây giống xuất vườn.

Hình ảnh 2: Vườn cây giống lê VH6 – Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai

       Trong thời gian tới, để hướng tới việc sản xuất và cung ứng giống cây trồng theo hướng hàng hoá, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai tích cực nghiên cứu, chọn tạo thêm một số giống lúa và giống ngô mới có triển vọng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, sinh trưởng phát triển khoẻ, chống chịu tốt với sâu bệnh hại, năng suất cao và chất lượng tốt phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay. Đặt mục tiêu được Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp Quyết định công nhận thêm 4 – 5 giống lúa, giống ngô mới mang thương hiệu Lào Cai./.

Ks. Nguyễn Thị Huyền-Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai