Trung tâm giống nông nghiệp tích cực thu hoạch giống F1, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ kéo dài

Vụ xuân năm 2022, Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai thực hiện sản xuất 80 ha lúa giống (60ha lúa lai và 20ha lúa thuần)  tại các điểm sản xuất trong và ngoài tỉnh. Thời tiết đầu năm 2022 không thuận lợi, có sự thay đổi so với mọi năm (nhiệt độ thấp, kéo dài, mưa nhiều…) đã ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa, tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật, sự chỉ  đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo trung tâm và đặc biệt là sự  sát sao đồng ruộng của các đồng chí chỉ đạo điểm, điều chỉnh theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa và  kịp thời theo diễn biến của thơi tiết. nên cây lúa vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. đến thơi điểm hiện tại do mưa kéo dài Trung tâm đang đẩy mạnh công tác thu hoạch lúa giống đối với các điểm đủ điều kiện thu hoạch để chế biến đảm bảo chất lượng hạt lúa giống giảm thiếu thấp nhất ảnh hưởng của mưa lũ đến chất lượng lúa giống thu hoạch. Năng suất dự kiến khoảng 3-3,5 tấn/ha.

Người dân đang thu hoạch lúa giống tại xã Bản Qua

Đây là cơ sở để trung tâm giống thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh năm 2022.

Trân Mỹ Hướng-Phòng SXKD-Trung tâm giống Lào Cai.