Công tác hậu kiểm giống lúa Vụ Xuân 2024

        Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2024. tại khu vực sản xuất của Trại nghiên cứu và sản xuất giống Nông nghiệp Bảo Thắng – Văn Bàn, Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã tiến hành hợp tác với hộ dân khu vực thôn Chiềng 3 hậu kiểm các giống  do trung tâm sản xuất. Với mục đích kiểm tra chất lượng hạt giống lúa F1, độ thuần và độ đồng đều trên đồng ruộng trước khi đưa ra thị trường.

Hình 1: Chuẩn bị mạ trước khi cấy

     Trại nghiên cứu và sản xuất giống Nông nghiệp Bảo Thắng – Văn Bàn đã tiến hành ngâm ủ và gieo mạ dược ngày  21/01/2024. Sau gieo gặp điều kiện thời tiết rét đậm rét hại kéo dài. Cây mạ sinh trưởng phát triển chậm nên sau gieo 30 ngày cán bộ kĩ thuật đã tiến hành phối hợp với bà con nông dân cấy 19 giống hậu kiểm.

       Sau cấy lúa lại gặp đợt không khí lạnh kéo dài một tuần dẫn tới nhiệt độ giảm dưới 150C làm cây lúa bén rễ hồi xanh chậm. Tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật các cán bộ kỹ thuật phụ trách đã điều chỉnh kỹ thuật theo diễn biến của thời tiết, nên tới thời điểm hiện tại lúa đã bước vào giai đoạn đẻ nhánh và phát triển tốt.

Hình 2: . Lãnh đạo trung tâm thăm đồng kiểm tra lúa

             Trong thời gian tới, các cán bộ kỹ thuật phụ trách khảo nghiệm các giống sẽ bám sát ruộng đồng, kịp thời điều chỉnh  kỹ thuật theo diễn biến của thời tiết, để công tác khảo nghiệm giống được thành công theo kế hoạch.

KS Nguyễn Thanh Thảo – Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai