ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP LÀO CAI NHIỆM KỲ 2017-2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

            Được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng ủy Sở NN và PTNT, ngày 04/07/2017, Chi bộ 9 – Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đại hội vui mừng được đón tiếp đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Tỉnh ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai đến dự và chỉ đạo đại hội;
          Tại Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015-2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; kiểm điểm của ban cấp ủy nhiệm kỹ 2015-2017, các ý kiến tham luận và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy. Đồng chí đã biểu dương những kết quả trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện hoạt động chuyên môn của đơn vị, lãnh đạo hoạt động đoàn thể và quan tâm đời sống cán bộ công nhân viên; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết quả đạt được cao hơn chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đã đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy. Bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra những mặt hạn chế và khuyết điểm và yêu cầu ban cấp ủy mới trong nhiệm kỳ mới tìm ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là nghiên cứu, sản xuất, cung ứng giống Nông nghiệp, chọn tạo ra nhiều giống lúa mới đáp ứng yêu cầu trong sản xuất; tích cực đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ cao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và cấp trên giao cho.
          Kết quả đại hội đã bầu ra BCH Chi bộ Trung tâm Giống Nông nghiệp nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm tiếp tục được Đại hội tín nhiệm giữ chức Bí thư Chi bộ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100%, là căn cứ để xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện tốt các nội dung trong nghị quyết.