ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2023-2028

        Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-CĐVC ngày 01/7/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028; Công văn Số 12/CV-CĐCS ngày 24/4/2023 của Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai về việc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2023-2028;

        Được sự nhất trí của Chi ủy và Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai. Sáng ngày 09/5/2023, Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

       Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Duy – UVBTV – Phó chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai; đồng chí Hoàng Trọng Huynh Uỷ viên BCH công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai; đồng chí Nguyễn Bá Thế – Bí thư chi bộ 9- Giám đốc Trung tâm và 55 đồng chí đoàn viên công đoàn cơ sở Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai.

Ảnh 1: Toàn cảnh Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2023-2028

       Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm BCH công đoàn cơ sở Trung tâm tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai khoá IX, nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo hoạt động của Công đoàn viên chức tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028. Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở Trung  tâm Giống cho thấy, trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID19, xong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của chi bộ 9 và Công đoàn viên chức tỉnh, theo đó các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội khoá IX, nhiệm kỳ 2017-2022 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra; luôn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trong Trung tâm.

        Tại đại hội, các đoàn viên công đoàn đã thẳng thắn tham gia thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Các tham luận đã góp phần bổ sung và hoàn thiện báo cáo trình Đại hội. Đồng thời đề ra một số giải pháp, bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Duy- UVBTV – PCT Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai phát biểu tại Đại hội

       Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Duy- UVBTV – Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022. Để tiếp tục phát huy và triển khai tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí cũng nhấn mạnh: trong bối cảnh mới, Công đoàn Trung tâm Giống cần nêu cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của BCH Công đoàn trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức và người lao động; đề ra các giải pháp thiết thực để góp phần thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 21/6/2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Ảnh 3: Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống khoá X,
nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

       Sau ½ ngày làm việc nghiêm túc, công tâm và khách quan, đại hội đã bỏ phiếu và bầu ra 5 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2023-2028 và 03 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh khó VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó giám đốc Trung tâm được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung tâm Giống. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100%, đó cũng là căn cứ để triển khai các chương trình, mục tiêu, các chỉ tiêu và kế hoạch hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung trong Nghị quyết đề ra.

Đào Thị Hồng Toan – Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai