ĐẨY MẠNH KINH DOANH GIỐNG LÚA GIỮA MÙA DỊCH COVID

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp cả trong nước và trên thế giới. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tiêu cực tới tất cả các hoạt động sản xuất,  kinh doanh của cả nước.Hoạt động kinh doanh giống lúa, giống cây ăn quả,…của Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai cũng không ngoại lệ.Đứng trước những khó khănđó Ban Lãnh đạo Trung tâm Giống Nông  nghiệp Lào Cai đã kịp thời chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cung ứng giống trong thời kỳ dịch bệnh.

Công nhân đóng gói thóc giống do Trung tâm sản xuất

Nhận thấy rõ những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, để đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Trung tâm Giống Nông nghiệp không bị ảnh hưởng nặng nề,cũng như cung ứng giống kịp thời vụ gieo cấy của bà con trong và ngoài tỉnh Ban Lãnh đạo đơn vị đã đưa ra nhiều giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh cung ứng những mặt hàng mà bà con có nhu cầu cao; Chú trọng cung ứng giống lúa mang thương hiệu Lào Cai trong và ngoài tỉnh; Đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh, xúc tiến truyền thông, quảng bá sản phẩm qua nhiều kênh như sử dụng mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào kinh doanh bằng nhiều hình thức khác nhau.Giữ mối liên hệ mật thiết với các Đại lý cấp 1; Tăng cường chăm sóc hệ thống khách hàng, chia sẻ khó khăn cho các đại lý trong và sau mùa dịch…

Nhờ các giải pháp kinh doanh linh động, kịp thời trong mùa dịch COVID-19 lượng giống cung ứng ra thị trường hiện nay của đơn vị đã đạt trên 80% kế hoạch được giao trong niên vụ.

Với những chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo đơn vị trong mùa dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai vẫn duy trì hoạt động bình thường và sớm đạt được 100% kế hoạch đề ra trong vụ mùa 2021.

 

ThS. Nông Thu Khánh – Phòng Kinh doanh