Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai lần thứ 42

         Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ, chiều ngày 25/9/2023, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 42 (mở rộng), để thảo luận chuyên đề: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU; triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban thường vụ tỉnh uỷ; Chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp và PTNT.

         Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, đồng chí Đỗ Văn Duy- Uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai cùng các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ; Bí thư, Phó bí thư, chi uỷ viên các chi, đảng bộ trực thuộc; các đồng chí Đảng viên là Lãnh đạo phòng của các đơn vị trực thuộc; Trưởng các tổ chức đoàn thể; các đồng chí thành viên tổ giúp việc chuyển đổi số lĩnh vực Nông nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị

         Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Duy- Uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai đã thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ tỉnh uỷ. Theo đó, trong số 13 chỉ tiêu của đề án, thực hiện đến hết tháng 9/2023 so với mục tiêu đến năm 2025 có 04 chỉ tiêu đạt và vượt (Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân; Sản lượng lương thực có hạt; Sản lượng thịt hơi; Sản lượng thủy sản); 04 chỉ tiêu đạt trên 90%; 04 chỉ tiêu đạt trên 50%; 01 chỉ tiêu đạt dưới 50% (Sắp xếp ổn định dân cư)…; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 5-5,5%/năm; Cơ cấu nội ngành: Nông nghiệp 74%, Lâm nghiệp 20%, Thủy sản 6%; giá trị sản xuất hàng hóa các ngành hàng chủ lực đến năm 2025 ước đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 2,6 lần (4.000 tỷ đồng) so với năm 2020.

          Đồng chí cũng đã thẳng thắn báo cáo những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án số 01 và Nghị quyết số 10 của Ban thường vụ tỉnh uỷ như: ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, khó lường tác động trực tiếp, tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp (hạn hán, lũ quét, mưa đá…); giá vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp tục ở mức cao (giá vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi…), bên cạnh đó giá thu mua nông sản chưa ổn định, có thời điểm thấp làm ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển sản xuất; việc triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG còn gặp nhiều khó khăn do các hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương chưa đồng bộ;…

        Tại hội nghị đồng chí Hà Ngọc Đạt- Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT được phân công triển khai đến toàn bộ đảng viên nội dung về chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Đức phát biểu tại hội nghị

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai cũng nhấn mạnh vị trí, vai trò của Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai trong quá trình thực hiện Đề án số 01 và Nghị quyết 10; trong bối cảnh kinh tế chính trị hiện nay, cần trọng tâm phát triển nền kinh tế Nông nghiệp nhanh và bền vững; do đó Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai cần nắm bắt tình hình cơ sở, trọng tâm rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ , tham mưu kịp thời cho cấp trên để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra…

        Kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Văn Duy, UVBCH Tỉnh uỷ nhấn mạnh một số nội dung quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới và động viên, khích lệ toàn đảng bộ, đặc biệt các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cần tích cực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Cần bám sát những nội dung của Đề án 01 và Nghị quyết số 10, phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời tham mưu cho Đảng bộ, lãnh đạo sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đào Thị Hồng Toan – Trung tâm giống Nông nghiệp