Hội nghị đánh giá kết quả khảo nghiệm giống lúa thuần chất lượng cao Tân Thịnh 15.

            Ngày 01/6/2017 tại xã Xuân Giao huyện Bảo Thắng, Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bảo Thắng, UBNd xã Xuân Giao tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả khảo nghiệm giống lúa thuần chất lượng cao Tân Thịnh 15. Tham gia hội nghị có lãnh đạo các Sở Nông nghiêp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các phòng ban chuyên môn, UBND huyện, Phòng Nông nghiệp/Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và các xã trọng điểm phát triển cấy lúa của 3 huyện.
            Giống lúa Tân Thịnh 15 là giống lúa thuần được Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai, chọn tạo bằng phương pháp lai tích lũy gen chất lượng gạo ngon từ giống lúa Séng Cù. Vụ xuân năm 2017, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bảo Thắng phối hợp với Trung tâm Giống NN Lào Cai triển khai thực hiện mô hình sản xuất giống lúa thuần chất lượng cao Tân Thịnh 15 tại thôn Mường, xã Xuân Giao, Huyện Bảo Thắng với quy mô 5ha/45 hộ dân.


Ảnh: Các đại biểu thăm quan trực tiếp cánh đồng thử nghiệm

Qua hội nghị đánh giá kết quả khảo nghiệm cho thấy Giống lúa Tân Thịnh15 phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu khu vực thực hiện mô hình tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng. Thời gian sinh trưởng vụ Xuân 130-135 ngày, sinh trưởng phát triển khỏe, đẻ nhánh trung bình, bông to, dài, lá đòng khỏe, chịu thâm canh. Năng suất thực thu dự kiến đạt 76tạ/ha, thâm canh tốt đạt trên 80-90tạ /ha. Chất lượng gạo ngon, dạng hạt gạo hướng xuất khẩu, cơm dẻo, mềm. Đặc biệt không nhiễm bệnh đạo ôn trong khi các giống lúa thuần khác gieo cấy cùng trà nhiễm đến nhiễm nặng. Khả năng chống chịu điều kiện ngoại cảnh tốt, phù hợp với sản xuất vụ xuân ở miền núi thường bị ảnh hưởng của khí hậu có nhiệt độ thấp kéo dài.
              Mô hình sản xuất giống lúa Tân Thịnh 15 tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng thành công sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, là một trong những bước đi để góp phần xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao.

Đỗ Thành Luân – Trung tâm Giống NN