Hội thảo đầu bờ giống lúa lai 3 dòng LC25

Ngày 13-5, UBND huyện Thiệu Hóa phối hợp với Hội Giống cây trồng và Vật tư nông nghiệp Thanh Hóa, Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả sản xuất giống lúa lai 3 dòng LC25 trên cánh đồng xã Thiệu Duy (Thiệu Hóa).

LC25 là giống lúa lai 3 dòng do Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Lào Cai chọn tạo, được đưa vào sản xuất thử nghiệm trong vụ xuân năm 2015 trên diện tích hơn 50 ha tại xã Thiệu Duy. Thực tế sản xuất cho thấy, đây là giống lúa đẻ nhánh khỏe, cứng cây, lá màu xanh đậm, trổ tập trung, có khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận tốt; thích hợp với đất chân vàn, chân vàn thấp, cấy được 2 vụ trong năm. Thời gian sinh trưởng của giống lúa LC25 trong vụ xuân từ 125-130 ngày, trong vụ mùa là 115-120 ngày, cho năng suất 70-75 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt hơn 80 tạ/ha.

Sau khi tham quan mô hình sản xuất, các ý kiến tại hội thảo thống nhất nhận định giống lúa LC25 có quy trình sản xuất đơn giản, năng suất khá, bước đầu cho thấy rất phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương; có khả năng đưa vào cơ cấu sản xuất để thay thế dần giống dài ngày hiện có. Ngành nông nghiệp tiếp tục khảo nghiệm giống lúa LC25 ở nhiều địa phương trong tỉnh trong những vụ tiếp theo để có những kết luận chính xác hơn về sinh trưởng, phát triển, năng suất giống.