Nghệ An: Hội thảo đầu bờ giống lúa lai LC270

Sáng nay (17/8), tại huyện Yên Thành, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An phối hợp với Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa lai LC 270 với quy mô khảo nghiệm trên 1ha trong vụ hè thu 2013 ở xã Viên Thành.

Giống lúa lai LC270 do Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai hợp tác với viện nghiên cứu trong nước và quốc tế chọn tạo, là giống lúa lai 2 dòng gieo cấy được cả 2 vụ trong năm,  được Bộ nông nghiệp PTNT công nhận vào năm 2012.

Giống lúa này có thời gian sinh trưởng ngắn, đẻ nhánh mạnh, chống đổ tốt, kháng sâu bệnh, nhất là chống chịu tốt với rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lùn xoắn lá và kháng bệnh bạc lá trong vụ mùa.

Qua khảo nghiệm trong vụ hè thu năm 2013 tại xóm 8 xã Viên Thành, cho thấy giống lai LC270 có mức đầu tư thâm canh bình thường như các loại giống lúa khác, cho năng suất 3,5 tạ/sào, phù hợp với chất đất địa phương.

Từ kết quả khảo nghiệm, có thể khẳng định những đặc tính nổi trội của giống lúa lai LC 270, được Sở NN-PTNT Nghệ An, Trung tâm giống cây trồng Nghệ An và Trung tâm giống nông lâm nghiệp Lào Cai tiếp tục  đưa vào khảo nghiệm và mở rộng diện tích trong những năm tiếp theo.