KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC GIỐNG KHẢO NGHIỆM TẠI TRẠI NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT GIỐNG LÚA BẢN QUA

            Ngày 29/9/2023, đồng chí Hà Quang Dũng –Giám đốc Trung tâm khảo kiểm nghiệm Giống và sản phẩm cây trồng Quốc gia cùng các đồng chí lãnh đạo trong đơn vị đã đi kiểm tra tình hình nghiên cứu, sản xuất giống lúa của Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai.          

Đồng chí Hà Quang Dũng –Giám đốc Trung tâm khảo kiểm nghiệm Giống và sản phẩm cây trồng Quốc gia kiểm tra thực địa các lô thí nghiệm.

           Vụ mùa năm 2023, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai là một trong các điểm được Trung tâm khảo kiểm nghiệm Giống và sản phẩm cây trồng Quốc gia chọn để khảo nghiệm các dòng/giống lúa Quốc gia. Trung tâm khảo kiểm nghiệm Giống và sản phẩm cây trồng Quốc gia đã bàn giao cho Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai khảo nghiệm sản xuất cơ bản các bộ giống lúa lai năng suất và chất lượng cao ngắn ngày, bộ tẻ thơm, bộ nếp chất lượng, bộ tẻ năng suất cao, bộ tẻ cực ngắn ngày, bộ trung ngày và nhóm nếp năng suất với tổng số 42 giống với quy mô 0,3ha được thực hiện tại Trại Nghiên cứu và sản xuất Nông nghiệp Bát Xát thôn Tân Bảo, xã Bản Qua, huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai.  Đây là giống lúa các giống lúa, các giống lúa thuần, lúa nếp do các công ty, các trung tâm giống trong và ngoài nước gửi để Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống và sản phẩm cây trồng Quốc gia khảo nghiệm và đánh giá, có thời gian sinh trưởng vụ xuân 115-120 ngày, vụ mùa 105-110 ngày, khả năng chịu rét, đẻ nhánh, chống chịu sâu bệnh khá, lá đòng thẳng đứng, gọn khóm, cứng cây, trỗ bông tập trung; năng suất đạt khoảng 70-80 tạ/ha, thâm canh cao đạt 90 tạ/ha; chất lượng tốt, cơm ngon. Hiện nay, lúa đang giai đoạn chín sáp và vào chín, lúa sinh trưởng phát triển tốt sạch sẽ sâu bệnh.

          Kết quả khảo nghiệm, đánh giá các lô giống làm cơ sở khoa học để Trung tâm Khảo kiểm nghiệm và sản phẩm cây trồng Quốc gia xem xét, đề nghị Cục Trồng trọt –  Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống mới và vùng sinh thái phù hợp để sản xuất.

         Tại buổi kiểm tra, đồng chí Giám đốc Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Giống và sản phẩm cây trồng Quốc gia đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, tập trung nguồn lực đầu tư cho công tác nghiên cứu lúa của Trung tâm Giống Nông Nghiệp tỉnh Lào Cai giành cho các chương trình chọn dòng lúa thuần, khảo nghiệm các giống lúa, thí nghiệm canh tác, nhân và chọn dòng lúa bố mẹ, chọn dòng phân ly, cặp dòng các giống lúa trên khu vực các ruộng của trại. Đặc biệt đồng chí khen ngợi các cán bộ làm công tác nghiên cứu của Trung tâm Giống Nông Nghiệp tỉnh Lào Cai có chuyên môn cao, chịu khó tìm tòi, học hỏi vận dụng kiến thức mới vào công tác chọn tạo giống.

Trần Trung Điệp – Trung tâm giống Nông nghiệp