“Sản xuất lúa giống cùng người phụ nữ vùng cao” – thuộc dự án Great thực hiện hiệu quả và về đích trước thời hạn

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 của của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt thực hiện dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai”.Thực hiện chủ trương xây dựng vùng sản xuất hạt giống lúa nhằm chủ động nguồn giống lúa cho sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lào Cai. Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã triển khai các hoạt động sản xuất giống lồng ghép với dự án “Sản xuất lúa giống cùng người phụ nữ vùng cao” thuộc dự án Great với mục tiêu nâng cao thu nhập, năng lực cho người dân tham gia sản xuất, đặc biệt là người phụ nữ khu vực sản xuất lúa giống.

Đến thời điểm tháng 1/2021, dự án đã hoàn thành các hoạt động được Great phê duyệt đảm bảo tiến độ với chất lượng đạt cao. Dự án đã góp phần nâng cao năng lực người dân tham gia sản xuất giống, đặc biệt người phụ nữ trong vùng tự tin hơn trong các hoạt động sản xuất, đời sống. Thông qua hoạt động tổ nhóm hoạt động sản xuất lúa giống có tổ chức, thu hút sự quan tâm của chính quyền địa phương và người dân trong vùng. Với các hoạt động thiết thực như: Tập huấn kỹ thuật, tập huấn quản lý sản xuất hàng hóa,hội thi nhà nông đua tài, tham quan học hỏi kinh nghiệm tạo nên phong trào thi đua giúp cho năng suất, chất lượng hạt giống được tăng lên góp phần ổn định vùng sản xuất. Người phụ nữ dân tộc trong vùng sản xuất hiểu biết, tự tin ra quyết định, từ đó nâng cao vị thế, quyền năng của người phụ nữ trong sản xuất hạt giống lúa.

Tuyên dương các đối tác thực hiện dự án Great hiệu quả, đảm bảo tiến độ tại Hà Nội.

Sau 18 tháng thực hiện dự án “Sản xuất hạt giống cùng người phụ nữ vùng cao”, Trung tâm Giống nông nghiệp Lào Cai thực hiện đã hoàn thành 100% các hoạt động từ nguồn ngân sách Great.Với những kết quả đã đạt được, trong Hội nghị “Rút kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm” tại Hà Nội được tổ chức vào  ngày 19/01/2021 do Ban QLDA Great tổ chức, Trung tâm đã được vinh danh là đơn vị thực hiện tốt và hiệu quả dự án. Đây là hội thảo được tổ chức thường xuyên để GREAT, BQLDA và các đối tác cùng xem xét lại các biện pháp can thiệp hiện tại.

Nhân dịp này, Ban QLDA cũng ghi nhận nỗ lực của đối tác và tuyên dương những đối tác thực hiện dự án hiệu quả. Mục tiêu là đánh giá việc thực hiện dự án và các tiểu ngành được lựa chọn để thông báo các kết quả chỉ đạo của Dự án. Đồng thời ghi nhận nỗ lực của tất cả các đối tác, tuyên dương các đối tác có hoạt động tốt nhất và chương trình đón chào năm mới. Trong buổi đánh giá tổng kết, với những kết quả đạt được Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã vinh dự là 1 trong 12 đối tác trên tổng số 52 đối tác tại 02 tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La được biểu dương thành tích về thực hiện hiệu quả dự án với tình thần phối hợp cao trong quá trình thực hiện. Ông Philip Harman – Cố vấn Đại sứ Australian tại Việt nam trực tiếp trao phần thưởng này.

Với thành tích đạt được, Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai sẽ nỗ lực hoàn thành tiến độ một số hoạt động nguồn ngân sách đối tác đối ứng còn lại, đảm bảo vượt chỉ tiêu về thời gian nhằm về đích sớm nhất trong các dự án Great đang thực hiện tại 02 tỉnh Lào Cai và Sơn La trong thời gian tới./.

ThS.Đỗ Thị Bắc – Phòng Kỹ thuật