Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai chuẩn bị cung ứng giống cây ăn quả ôn đới niên vụ 2019-2020

Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai là đơn vị chuyên nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất và cung ứng giống cây trồng cho sản xuấtnông nghiệp.Trong những năm qua, Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai đã nghiên cứu,chọn tạo thành công một số giống cây ăn quả có năng suất, chất lượng cao, chín sớm hơn so với cây bản địa hoặc so với một số loại quả nhập ngoại như: Lê, Đào…. Hàng năm, Trung tâm sản xuất, cung ứng trên 15 vạn giống cây ăn quả. Trong niên vụ Đông Xuân 2019-2020, Trung tâmdự kiến cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh gần 20 vạn cây giống ăn quả ôn đới vào cuối tháng 12/2019 và đầu tháng 01/2020. Trong đó chủ yếu là các giống: Lê VH6, Mận Tam hoa, Đào Pháp D2…

Vườn ươm giống cây ăn quảTrung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh

Trong quá trình sản xuất cây giống, Trung tâm luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định về quản lý chất lượng cây giống của cơ quan Quản lý nhà nước về chất lượng cây giống của tỉnh Lào Cai, từ việc chăm sóc cây đầu dòng, gieo ươm cây gốc ghép, khai thác mắt ghép, ghép cây đến trước khi cây giống xuất vườn đều có sự kiểm tra, giám sát, nghiệm thu của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, do vậy mỗi cây giống khi xuất bán của Trung tâm Giống Nông nghiệp đến tay người nông dân đều đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn sạch bệnh và có chất lượng cao, đảm bảo tin cậy cho người trồng cây./.