NÔNG DÂN XÃ PHÚ NHUẬN, VÕ LAO ĐỒNG LOẠT CẤY DÒNG MẸ

     Thực hiện kế hoạch sản xuất lúa giống năm 2019 của Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai, Trại nghiên cứu và sản xuất giống lúa Văn Bàn đã chỉ đạo các điểm sản xuất lúa lai F1 thuộc thôn Phú An 1,2; thôn Phú Hải 1,2 xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng và nông dân thôn Chiềng 1, 2 xã Võ Lao, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai đã đồng loạt triển khai cấy dòng lúa bố mẹ tổ hợp VL20 (Việt lai 20),  quy mô diện tích 24 ha. Để đảm bảo diện tích sản xuất theo kế hoạch giao của đơn vị. Cán bộ kỹ thuật đã tăng cường kiểm tra, bám sát đồng ruộng, chỉ đạo các hộ nông dân bón phân, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, mạ bố mẹ sinh trưởng tốt, sạch sâu bệnh đảm bảo đủ lượng mạ để cấy hết diện tích theo kế hoạch đề ra.

Nông dân thôn Phú An, xã Phú Nhuận căng dây cấy băng mẹ

Ruộng đã cấy xong dòng mẹ tại xã Phú Nhuận

     Vụ mùa 2019, Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai có nhiều cải tiến trong quy trình kỹ thuật sản xuất lúa lai F1 như: Cấy mạ non; cấy 3-4 dảnh/khóm; mật độ cấy 22-25 khóm/m2…

     Ưu điểm của việc cải tiến kỹ thuật cấy dòng mẹ vụ Mùa 2019 sẽ giảm công cấy, mật độ lúa mẹ thưa sẽ dễ chăm sóc, quản lý được sâu bệnh hại, đây là việc cải tiến kỹ thuật mà từ trước chưa được áp dụng thực hiện tại Lào Cai, sau khi được tập huấn cấy theo phương pháp mới, bà con nông dân vui mừng, phấn khởi tin tưởng thực hiện đúng theo đúng sự chỉ đạo của cán bộ kỹ thuật của các điểm, hi vọng sẽ có một vụ mùa thắng lợi./.