Phổ Yên: Hội thảo đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống lúa lai mới LC212

Thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhằm giúp cho bà con nông dân lựa chọn được những giống lúa mới có tiềm năng, năng xuất cao đưa vào sản xuất đại trà. Ngày 3/9, tại xã Tân Hương, Trạm Khuyến nông huyện Phổ Yên đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả mô hình trình diễn giống lúa lai mới LC 212. Về dự buổi hội thảo có đại diện Trạm bảo vệ thực vật, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông huyện, các đồng chí là Phó chủ tịch, cán bộ phụ trách nông nghiệp của các xã vùng 2 và trên 50 hộ đầu mối trong huyện.

Mô hình được thực hiện tại xóm Trường Thọ xã Tân Hương với quy mô 7 ha, giống lúa trồng đối chứng là giống lúa lai 2 dòng TH3- 3. Hơn 50 hộ nông dân tham gia mô hình được hỗ trợ 60% giá giống và 40% vật tư phân bón, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Qua theo dõi quá trình sinh trưởng cho thấy, giống lúa lai  mới LC 212 là giống lúa để nhánh khỏe, số dảnh hữu hiệu trung bình đạt 8 dảnh, thân lá cứng, bộ lá đòng xanh bền đến khi lúa chín.  Kết quả, trong cùng một điều kiện chăm sóc, trên cùng một đơn vị diện tích, giống lúa LC 212 có bình quân 300 bông/m2, cao hơn lúa lai TH3-3 là 20 bông. Giống LC 212 có số gié trên bông nhiều, các hạt xếp xít nhau hơn, năng suất đạt 65 tạ/ha, giống TH3 -3 là 62 tạ/ha.

Tại hội thảo, các địa biểu đã đề Nghị Sở NN và PTNT xem xét, đưa giống lúa lai LC 212 vào cơ cấu giống lúa lai của tỉnh và có chính sách hỗ trợ giá giống như các giống lúa lai khác để  bà con nông dân đưa vào mở rộng diện tích trong vụ mùa năm sau.