Tập huấn kỹ thuật đốn tỉa, vin cành lê VH6 cho các hộ tham gia dự án: Phát triển cây ăn quả ôn đới gắn với du lịch địa phương

Ngày 25/11/2021, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Lào Cai tổ chức lớp Tập huấn kỹ thuật đốn tỉa, vin cành lê VH6” cho 90 hộ nông dân và cán bộ phụ trách nông nghiệp của xã Pa Cheo, xã Nậm Pung, xã Y Tý, xã Dền Sáng của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Mục đích nâng cao kiến thức, kỹ năng đốn tỉa, tạo tán cho cây Lê VH6 cho cán bộ và người nông dân, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm quả lê VH6 cho các hộ nông dân tham gia Dự án “Phát triển cây ăn quả ôn đới gắn với du lịch địa phương”.

Hướng dẫn kỹ thuật vin cành tạo tán cây lê VH6 tại xã Y Tý

  Với phương pháp học lấy người học làm trung tâm các giảng viên, trợ giảng đã đưa ra các ví dụ, tình huống minh họa rất thực tế và phong phú, đa dạng đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình, nghiêm túc của các học viên trong suốt quá trình tham gia khóa học mặc dù thời tiết mưa, lạnh nhiệt độ dưới 150C.

Hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa lê VH6 tại xã Pa Cheo

Trong khóa học các học viên được học tập kiến thức về đặc điểm sinh trưởng phát triển và kỹ thuật chăm sóc, quản lý cây lê VH6, phương pháp đốn tỉa tạo tán vin cành lê VH6, phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chủ yếu trên cây lê VH6 và được thực hành trực tiếp tại vườn cây lê VH6 đã trồng của các hộ dân tại các xã Y Tý, Pa Cheo, Nậm Pung và Dền Sáng, kết hợp giải đáp những vấn đề thường gặp trong thực tiễn nhằm vận dụng vào sản xuất góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây lê VH6.

 Thông qua lớp tập huấn các học viên đã cập nhật các kiến thức kỹ thuật chăm sóc cây lê VH6 theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển, từ đó áp dụng vào thực tiễn để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm quả, góp phần tăng thu nhập cho các nông hộ một cách bền vững./.

 

Ks: Mai Trung Kiên – Phòng Kỹ thuật