Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà chủ động sản xuất giống cây ăn quả đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất và cung ứng giống cây trồng năm 2021 của đơn vị  giao, ngày từ đầu năm trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà đã triển khai kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các hộ công nhân, viên chức của Trại tổ chức sản xuất cây giống cây ăn quả đảm bảo số lượng, chất lượng. Số lượng, chủng loại giống cây theo kế hoạch giao năm 2021 là trên 16 vạn cây, bao gồm: Lê VH6 là 4 vạn cây, lê địa phương 2 vạn cây, mận Tam hoa 2 vạn cây, mận Tả van 2 vạn cây, đào Pháp chín sớm 3 vạn cây, hồng giòn 3 vạn cây…

Việc tổ chức sản xuất giống cây ăn quả ôn đới gồm các giống lê, mận, hồng, đào là nhiệm vụ thường xuyên, hàng năm do trại Bắc Hà thực hiện. Trong quá trình sản xuất trại luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật,công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Giống nông nghiệp đối với từng giống cây.

Vườn giống cây Lê VH6 chuẩn bị xuất vườn.

 Hiện tại, phương pháp nhân giống cây ăn quả ôn đới đang thực hiện là phương pháp ghép nêm. Cây gốc ghép là các giống cây bản địa có sức sống khỏe… Chu kỳ sản xuất giống cây ăn quả ít nhất là 1 năm; cây gốc ghép được gieo trồng từ tháng 1,2; đến tháng 7,8 tiến hành ghép; mắt ghép khai thác trên các vườn cây mẹ, cây đầu dòng đã được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận. Thời điểm hiện tại đã ghép xong toàn bộ cây giống theo kế hoạch, các vườn cây giống sau ghép đang sinh trưởng tốt, các hộ sản xuất rất tích cực chăm sóc vườn cây, với tốc độ sinh trưởng như hiện nay, các vườn cây giống sẽ đảm bảo chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu sản xuất cây ăn quả ôn đới của tỉnh, góp phần thực hiện thành công Đề án số 01-ĐA/TU về Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 – 2025./.

Phạm Thị Thu Huyền – Trại NC và sản xuất rau quả Bắc Hà