Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai thu hoạch giống lúa lai F1 vụ Xuân 2018

Vụ xuân 2018, Trung tâm Giống Nông nghiệp Lào Cai sản xuất 40 ha giống lúa lai F1 tổ hợp LC25 tại các huyện Bảo Thắng, Văn Bàn, Bát Xát. Trung tâm đã triển khai thu hoạch từ ngày 24-27/5/2018. Đến thời điểm hiện tại, lúa giống đang được chế biến tại 3 xưởng sấy lớn trực thuộc Trung tâm, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng hạt giống được đưa ngay vào bảo quản trong hệ thống kho mát với nhiệt độ thích hợp theo đúng quy trình để đảm bảo chất lượng hạt giống tốt nhất trước khi cung ứng ra thị trường. Dự kiến năng suất hạt giống lúa lai F1 khô vụ xuân đạt 2,3 tấn/ha. Sản lượng ước đạt trên 80 tấn giống.  

                                                    Thu hoạch giống lúa lai F1 vụ Xuân 2018 tại xã Bản Qua

Vụ xuân 2018 đã có trên 200 hộ dân tham gia sản xuất giống lúa lai F1. Hàng năm, nông dân tham gia sản xuất giống lúa lai F1 trong tỉnh đạt thu nhập ổn định và cao hơn 2 lần so với các giống lúa địa phương. Sản xuất hạt giống lúa lai F1 của Trung tâm không chỉ mang lại hiệu quả cho người sản xuất, mà còn từng bước góp phần giảm lượng lúa giống nhập khẩu, giảm thiểu sự phụ thuộc nguồn giống nước ngoài và chủ động nguồn giống để mở rộng diện tích lúa lai tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.