Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai Khảo nghiệm một số giống Ngô triển vọng tại tỉnh Lào Cai

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Trung tâm Khảo nghiệm giống và sản phẩm cây trồng quốc gia với Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai về khảo nghiệm giống ngô.

Ngày 23-24/10/2023, Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã tổ chức triển khai khảo nghiệm một số giống ngô triển vọng tại xã Bản Qua huyện Bát Xát. Qui mô gồm 30 giống chia ra 4 bộ. Trong đó ngô sinh khối 6 giống, ngô nếp 8 giống, ngô đường 2 giống và ngô tẻ lấy hạt 14 giống.

Hình 1: Cán bộ phòng Kỹ thuật hướng dẫn nông dân làm đất, bố trí thí nghiệm đồng ruộng tại xã Bản Qua huyện Bát Xát

Hình 2: Cán bộ phòng Kỹ thuật hướng dẫn nông dân trồng ngô

Mục đích của khảo nghiệm các giống ngô triển vọng là để theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu xác định tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định, giá trị canh tác, giá trị sử dụng của các giống ngô theo phương pháp nhất định. Kết quả của khảo nghiệm là cơ sở khoa học để tiến tới công nhận giống mới và khuyến cáo kỹ thuật canh tác giống ngô mới cho người sản xuất nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trên một dơn vị diện tích./.

           Đinh Thị Thu Hà – Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai