Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai, sản xuất lúa lai trên cánh đồng huyện Bảo Thắng

            Vụ mùa 2023 được sự chỉ đạo của lãnh đạo trung tâm giống Nông nghiệp Lào Cai, cán bộ Trại nghiên cứu và sản xuất giống Nông nghiệp Bảo Thắng Văn Bàn đã tiến hành triển khai sản xuất tổ hợp VL20 tại cánh đồng thôn Phú An xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng với quy mô 4,5 ha.

Hình 1: Dòng bố mẹ sau cấy 5 ngày đang bén rễ hồi xanh

           Cán bộ sản xuất của trại đã tiến hành ngâm ủ mộng mạ dòng mẹ và dòng bố giúp bà con nông dân. Mạ mẹ được gieo vào cuối tháng 6 mạ bố 1 và bố hai gieo cuối tháng 6 đầu tháng 7. Mặc dù việc sản xuất lúa giống có nhiều công đoạn hơn so với lúa thịt, nhưng do giá thành thu mua thóc tươi của dân cao gần gấp ba lúa thịt nên bà con nông dân thôn Phú An xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng rất hào hứng tham gia hợp tác với phía Trung tâm giống Nông Nghiệp Lào Cai. Các dòng bố mẹ đã tiến hành cấy sau khi tuổi mạ đạt 20 ngày với mạ mẹ và 16 ngày với mạ bố sau khi kết thúc đợt nắng nóng kéo dài giữa tháng 7 kết thúc.

Hình 2: Nông dân làm cỏ cho lúa bố mẹ sau cấy

          Hiện nay các dòng bố mẹ đã bén dễ hồi xanh chuẩn bị bước vào giai đoạn đẻ nhánh. Các dòng mẹ và dòng bố hiện tại sinh trưởng và phát triển tốt. Vụ Mùa 2023 đã có những bước khởi đầu thuận lợi.

Nguyễn Thanh Thảo – Trung tâm giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai